Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Εργασίες για τη Γ Τάξη 2008 – 2009

1. Ιστορία Υπολογιστών
Α) Φύλλο εργασίας: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_131dgckcxgh
Β) Παρουσίαση synoliko (βοηθητική): http://docs.google.com/Presentation?id=dfxqww5w_132f8rf8jcn


2. Υλικό Υπολογιστή
Α) Φύλλο εργασίας: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_252gm4t6xhq
Β) Αρχείο υπολογιστικού φύλλου (βοηθητικό): http://spreadsheets.google.com/pub?key=p8OpBYfLMdxb0eFO0NvwjbA


3. Λογισμικό και αγορά λογισμικού
Α) Φύλλο εργασίας αγορά λογισμικού: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_253dnvqv2fb
Β) Μέρη υπολογιστή και κατηγορίες λογισμικού: http://docs.google.com/Presentation?id=dfxqww5w_260vnnr6bf8

4. Wikipedia
A) Φύλλο εργασίας - Τι είναι η Wikipedia και χρήση της: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_262c62z3d8g
Β) Βοηθητικό αρχείο - Τι είναι τα Wiki’s και η Wikipedia: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_263dwvkvhp8

5. Wiki
Α) Φύλλο εργασίας - Τι είναι τα Wiki’s και συγγραφή Wiki: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_264c6k63qj9
Β) Βοηθητικό αρχείο - Τι είναι τα Wiki's και συγγραφή Wiki: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_265cfwdsnf3

6. Αγορά εργασίας
Α) Φύλλο εργασίας - Επιδράσεις της Πληροφορικής στην Εργασία και το Εμπόριο: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_266cwhwp2cr
Β) Βοηθητικό αρχείο - Επιδράσεις της Πληροφορικής στην Εργασία και το Εμπόριο: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_273dsmw6345

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί